Sångkurs i grupp

Vad roligt att du vill utveckla din sång och uppleva glädjen i att sjunga tillsammans med andra! Vi fokuserar på:

  • röstuppvärmning
  • sångövningar
  • individuell feedback
  • att sjunga tillsammans och träna stämsång

Varje lektion är 45-60 minuter beroende på antal deltagare (max 5 deltagare). Pris per tillfälle: 450 kr/person (inkl moms)

Information och anmälningsregler

Vid 2-3 deltagare är varje tillfälle 45 minuter och vid 4-5 deltagare är varje tillfälle 60 minuter. Kurstillfällena bestäms innan kursstart och kan inte ändras om någon deltagare får förhinder under kursens gång. Om Emelie Junsten är sjuk eller får förhinder tas kurstillfället igen vid annat tillfälle under terminen, alternativt sätts vikarie in.

sånglektioner sångkurs kör tillsammans