tjänster

sång och musik

Jag erbjuder sång och piano/gitarr till ert tillfälle: det kan vara såväl begravning som fest.

Gäller det inspelning har jag vana att göra sångpålägg och kan hjälpa er med detta.

solist, begravning, bröllop, sångerska, pianist
audio, concert, mic, sånglektioner, körworkshop, sångpedagog

sånglektioner eller körworkshop

Vill du hitta din sångröst, lära dig grundläggande sångteknik eller coachas inför en audition?

Du är välkommen oavsett vilken nivå du är på. Vi utgår från där du är och jag hjälper dig att utvecklas.

Söker ditt företag någon som kan hålla i en kör-workshop eller kickoff med sång?

Jag kommer gärna till er och inspirerar!

pianolektioner

Pianokurser för nybörjare eller barn från 8 år. Lektionerna hålls i Utby, Göteborg.

piano, instrument, music