Individuella pianolektioner

Individuella pianolektioner för nybörjare eller barn från 8 år. Lektionerna hålls i Kulturlyckan, Utby.

Varje lektion är 30 minuter lång och vi lär oss brukspiano. Utifrån elevens önskemål fokuserar vi på:

  • ackordlära
  • enklare notbilder
  • rytmik och timing
  • kompfigurer
  • gehör

Väljer du att prova på en gång och sedan fortsätta med en längre kurs får du prova på-gången till godo. Vid en längre kurs följer lektionerna efter varandra varje vecka med uppehåll för lov och helgdagar. Är du sjuk eller får förhinder kan du inte få ett extra tillfälle. Om Emelie Junsten är sjuk eller får förhinder tas lektionen igen vid annat tillfälle under terminen, alternativt sätts vikarie in.

Priser (inklusive moms):

1 ”prova på” gång450 kr
10 tillfällen3500 kr